Hoàn trả hàng ngày không giới hạn 0.9%!

hoan-tra-hang-ngay-khong-gioi-han-0-9-feature
BK8 đang triển khai chương trình hoàn trả hàng ngày tự động cho thành viên không giới hạn, không yêu cầu hoàn thành doanh thu trước khi rút!

[aces-casinos-4 items_number=”1″ external_link=”1″ category=”” items_id=”175″ game_id=”” order=”DESC” orderby=”rating” title=”Link vào BK8″]

BK8 đang triển khai chương trình hoàn trả hàng ngày tự động cho thành viên không giới hạn, không yêu cầu hoàn thành doanh thu trước khi rút!

hoan-tra-hang-ngay-khong-gioi-han-0-9-1
Nội dung khuyến mãi và hướng dẫn cách nhận:

1. Doanh thu cược hợp lệ đối với khuyến mãi hoàn trả được tính từ 00:00:01 – 23:59:59 (GMT+8) hàng ngày.

2. Hoàn trả tự động sẽ được hệ thống tự tính mà không cần đăng ký.

3. Tiền hoàn trả của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản chính đến trước 16:00:00 (GMT +8) của ngày kế tiếp.

4. Tiền hoàn trả của bạn tối thiểu là VND 01 (1 Ngàn đồng) và sẽ được quyền rút ngay lập tức.

5. Hiệu lực khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:01, ngày 01/02/2022 (GMT+8).

hoan-tra-hang-ngay-khong-gioi-han-0-9-2

Chia sẻ bài viết

Bài liên quan